PÄÄLEHT  ELOKESKKUND  KIIL JA KULTUUR  HINDÄMÄÄRÄMINE  LUGÕMIST 

PÄÄVÄKÕRD

9–10

Kogonõminõ, kirjäpandminõ, mandaatõ kätteandminõ

10–10.30

Alostus
Eesti Vabariigi hümn
Kauksi Ülle alostusõsõna’
“Mu latsõpõlvõ Võrumaa”
Tervütüse’:
Riigikogo liigõ’ Allasõ Anti
Riigikogo liigõ’ Epleri Rain
Seto Kongressi vanõmbidõ kogo päävanõmp Järvelilli Rein
Hõimurahvidõ tervütüse and edesi Fenno-Ugria asotusõ esindäjä Prozese Jaak
Saarõmaa, Läänemaa ja Viromaa põlisrahvidõ alostusrühmi iistkõnõlõja Moora Kristjan

10.30–11.20

I teema – Hindämäärämine

10.30–10.50 Aoluulinõ ülekaeminõ võrokõisi kujonõmisõst – Valgu Heiki
10.50–11.05 Kirändüs ku võro hindätiidmise kandja – Allasõ Tiia
11.05–11.20 21. aastagasaa võimalusõ’ väikul rahval hinnäst määrädä’. Põlisrahvidõ deklaratsioonist ja tuu rakõndamisõst – Pargi Indrek, Loode Oliver

11.20–11.50 Söögi-joogivaih (masminõ sularahaga)

11.50–12.50

II teema – Võrokõisi üleilmne ja põlvkundõvaihõlinõ kuuntüü ku edesikestmise võti

11.50–12.05 Kiil, haridus, noorõ’ – Jüvä Sullõv
12.05–12.20 Võro kiil meediän – Rahmani Jan, Vaaba Janek
12.20–12.35 Kestjä Vana-Võromaa arõngumutõl – Toodsi Tiit
12.35–12.50 Võrokõisi võimalusõ’ maa täütmisel luuduslatsiga – Pulga Jaan

12.50–13.20 Söögi-joogivaih (masminõ sularahaga)

13.20–14.10

III teema – keskkunna, kogokunna ja kultuuri köüdüs

13.20–13.35 Mahhekokkolepe’, põllumaa mürgüvaba hoitminõ, puhas süük – Timmo Margus
13.35–13.50 Kogokunna ja kultuuriga rehkendäjä mõistlik mõtsamajandus – Kuuba Rainer
13.50–14.10. Võromaa mõõduga kokkopasja’ arõndusõ’ ütenkuun kogokunnaga – MTÜ Meie Nursipalu, Allasõ Anti

14.10–15.30

Plaanõ ettekandminõ. Noidõ hääletämine.

– Hindämäärämine – Kauksi Ülle, Pargi Indrek
– Kiil, haridus, meediä – Fastrõ Mariko, Jüvä Sullõv, Rahmani Jan
– Elämise jaos hää keskkund – Kuuba Rainer, Vilbaste Kristel

15.30–17.30

Võro Kongressi vanõmbidõ kogo liikmidõ valiminõ

Helle lugõmisõ aol vaba mikri egäle tahtjalõ kooni’ 3 min (sõnavõtus tulõ hinnäst inne kirjä panda’)
Kongressil valit vanõmbidõ kogo vali hindä siäst päävanõmba.

Pääväkõrda või viil tulla’ muutmiisi!