PÄÄLEHT  VANÕMBIDÕ KOGO  PILDIGALÕRII  MEEDIÄ  ETTEKANDÕ’ 

I Võrokõisi Kongrõssi
protokolli lühikokkuvõte

22. mahlakuu 2023. a
Võron, Kandlõ saalin

Otsussidõ plaanõlõ helleandmisõ läbiviimist juhat´ Kuklasõ Mati. Protokolli pand´ kirjä Vaaba Janek.

1. Saadikit tull´ paigapääle ja pand´ kirjä kokko 139 inemist.
2. Otsussilõ helleandminõ

2.1. Hindämäärämine

Võrokõisi põlisrahvas kuulutamisõ otsussõ puult oll´ 122 saadikut, vasta oll´ 1 saadik, poolõlda’ oll´ 3 saadikut. Helüandmisõst es võta’ ossa 13 saadikut.

Võrokõisi põlisrahvas kuulutamisõ otsus om vasta võet.

2.2. Kiil, haridus, meediä

I Võrokõisi Kongressi otsussõ võro keele õiguisist, võrokiilsest haridusõst, meediäst, kultuurist ja võro keele avaligust pruukmisõst, puult oll´ 117 saadikut, vasta es olõ’ kiäki, poolõlda oll´ 2 saadikut. Helüandmisõst es võta’ ossa 20 saadikut.

I Võrokõisi Kongressi otsus võro keele õiguisist, võrokiilsest haridusõst, meediäst, kultuurist ja võro keele avaligust pruukmisõst om vasta võet.

2.3. Elämise jaos hää keskkund

Elämise jaos hää keskkunna otsussõ plaani kotsilõ võtsõ tõisi hulgan sõnna Jäädmaa Triin, keskkunnajurist, ja ütel, et õigus, miä parhilla kehtis, ei tukõ’ luudust nii häste ku vaia olnu’. Mii’ õigus om inemise ümbre tett ja luudus olnu’ ku kinkagi uma. Üts variantś olnu’ luudusõ õiguisi tunnistaminõ, tuud omma’ tennü’ nt Ekvador ja Boliivia. Võrokõsõ’ võinu’ tunnista’ luudusõ õiguisi liikmist, meil olnu’ hää võimalus olla’ Eestin edimädse’.

Tegüsi pikemb arotus mõttõ sõnno sisse pandmisõst.

Tetti ettepanõk helüandminõ otsussõ plaani parandamisõ kotsilõ. Panda’ mano katś lausõt: “Võrokõsõ’ tunnistasõ’, et luudus olõ-õi ressursikogo, a hingestet, umahindä väärtüsega ja tuuperäst ka õiguisi kandja. Võrokõsõ’ ku põlisrahvas liitüse’ luudusõ õigusõ tunnistamisõ liikmisõga”.

Keskkunna otsussõ plaani parandamisõ otsussõ puult oll´ 117 saadikut, vasta es olõ’ kiäki, poolõlda’ oll´ 3 saadikut. Helüandmisõst es võta’ ossa 19 saadikut. Parandusettepanõk om vasta võet.

Elämise jaos hää keskkunna otsussõ plaan üten hääskitetü tävvendüsega panti hääletämiste ja elokeskkunna hoitmisõ otsussõ puult oll´ 119 saadikut, vasta es olõ’ kiäki, poolõlda’ oll´ 1 saadik. Helüandmisõst es võta’ ossa 19 saadikut.

I Võrokõisi Kongressi otsus elokeskkunna hoitmisõst om vasta võet.

3. Võrokõisi Kongressi vanõmbidõ kogo liikmidõ valiminõ

Võrokõisi Kongressi vanõmbidõ kogo liikmidõ valimisõ kõrda tutvust´ Kuklasõ Mati.

Võrokõisi Kongressi vanõmbidõ kogo liikmõ kandidaadõs esiteti 19 inemist.

Kongressi saadigu’ olli’ komisjoni liikmidõga peri.

Võrokõisi Kongressi vanõmbidõ kogo liikmõ’ sai’ kõik sõnna võtta’ ja ummi mõttit tõisiga jaka’.

Hellelugõmisõ kommisjon (esinaanõ Abeli Tuuli, vaatlõja oll’ Toomõ Triin, protokolli tekk´ Kartsepä Siiri) tutvust´ hellelugõmisõ tulõmuisi:

Kokko oll’ 390 masjat sedelit, 1 setel es massa’, oll’ är’ tsurgit.

Helü’ jagosi’: Kuklasõ Mati: 37 hellü, Kauksi Ülle: 48 hellü; Varigu Jüri: 16 hellü; Jüvä Sullõv: 37 hellü; Luisu Kertu: 30 hellü; Kuuba Rainer: 48 hellü; Eichenbaumi Külli: 10 hellü; Sänna Karl-Richard: 11 hellü; Birnbaumi Aadu: 1 helü; Musto Meljo: 8 hellü; Allasõ Anti: 23 hellü; Niidumaa Maarika: 23 hellü; Epleri Rain: 8 hellü; Pindmaa Raivo: 8 hellü; Rebäse Helen (Helen Rebane): 9 hellü; Saarõ Hipp: 45 hellü; Rati Vellu: 4 hellü; Ritari Tiiu: 5 hellü; Raitari Inga: 20 hellü.

Vanõmbidõ kokko sai’ Kuklasõ Mati, Kauksi Ülle, Varigu Jüri, Jüvä Sullõv, Luisu Kertu, Kuuba Rainer, Sänna Karl-Richard, Allasõ Anti, Niidumaa Maarika, Saarõ Hipp ja Raitari Inga.

Vanõmbidõ kogo valõ hindä seest päävanõmba ja timä asõmigu. Päävanõmbas valiti Kauksi Ülle, timä asõmigus valiti Kuuba Rainer.

Allkirä:

Protokolli tekk´ Vaaba Janek.

Võrokõisi Kongressi otsussidõ helleandmisõ juhataja: Kuklasõ Mati

Võrokõisi Kongressi vanõmbidõ kogo liikmidõ valimisõ hellelugõmisõ kommisjoni esinaanõ:
Abeli Tuuli.